Kontakt

Branislav Íro
Cintorínska 7
900 91 Limbach

IČO: 48 002 135
číslo živnostenského registra: 130-23976 (Okresný úrad Pezinok)
tel.č.: 0944 371 545
e-mail: info@irobrany.sk
*Nie som platca DPH